Når skjer de alvorligste ulykkene

Ikke alle isulykker er like alvorlige. Å plumpe gjennom isen ved land gjør deg kald på hjemturen, men de fleste greier det. Er det langt utpå kan det derimot hende at du aldri når land.

Bildet viser en som er falt gjennom isen og havnet i kaldt vann.

En slik situasjon ønsker man ikke å havne i.

Vi har i dette kapittelet identifisert de situasjonene som svært lett gir kritiske situasjoner. Klarer man å unngå dette er det større sjanse for at du overlever det å gå gjennom isen.


Foto: Ragnar Ekker, NVEs sikkerhetskurs ved Sundvolden, 8. februar 2011


Trykk på denne knappen for å gå til forrige side.
Trykk på denne knappen for å gå til neste side.