Hør med lokalkjente

Mange vann har faste områder som er farlige. Spør lokalkjente om vannet har slike områder.

Bilde viser tre skøyteløpere som treffes på isen og utveksler erfaringer.

Slå gjerne av en prat for å få fersk isinformasjon. Aller tryggest er det å innhente opplysninger FØR man går utpå isen.

Konkrete meldinger er godt å ta med seg. Prat med folk som har vært utpå vannet nylig. Hvor tykk var isen? Noen farlige steder? Vær kritisk og bruk din egen vurderingsevne i tillegg. Det er fort gjort å misforstå hvor andre hadde vært.


Foto: Rolf Utgård, Vansjø ved Nåløyet, Våler, 14. februar 2016.


Trykk på denne knappen for å gå til forrige side.
Trykk på denne knappen for å gå til neste side.