Flom- og jordskredvarsel

Varsel om jord- og flomskredfare, oransje nivå for Vestland fylke og nord i Rogaland fylke (NVE)

Publisert: Gyldig: til 19.11.2020 06:59 Neste varsel før:

Oppdatert informasjon - .

Jord- og flomskredvarsel for tirsdag 17.11 er utvidet med følgende kommuner: Bykle, Sandnes, Strand og Gjesdal.

Oppdatert informasjon - .

Varselet gjelder fra tirsdag.

Type

Jordskred

Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er allerede svært høye. Det ventes mye nedbør, lokalt kan det komme opp mot 150 mm i løpet av tirsdag og onsdag. Mest intens nedbør fra onsdag morgen til onsdag kveld. Dette fører til økt fare for jord- og flomskred. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.
Fare øker Tirsdag morgen 17. nov. 2020
Fare minker Torsdag morgen 19. nov. 2020
Høyde 0 - 1500 moh
Konsekvens Mange skredhendelser er forventet. Noen kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, vei eller jernbane. Langs vassdrag i flomområdene: Stor vannføring kan føre til utgraving av masser ved foten av skråninger. Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred: En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng som kan medføre bekkeløpsendring.
Råd Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier åpne. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.
Betydning av varselnivå Alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader. Oransje nivå er det nest høyeste av våre varslingsnivåer.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Regn
Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.0021.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:0021.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).