Flom- og jordskredvarsel

Varsel om flomfare, gult nivå for Junkerdalselva og Saltdalselva nedstrøms samløpet med Junkerdalselva (NVE)

Publisert: Gyldig: til 18.04.2020 06:59 Neste varsel før:

Oppdatert informasjon - .

Vannet som ble oppdemt av et snøskred i Junkerdalen, har nå funnet veien gjennom skredet og vannføringen er på vei ned. Varselet for Junkerdalselva og Saltdalselva nedstrøms samløpet med Junkerdalselva er derfor nedgradert til grønt.

Type

Flom

Et stort snøskred i Junkerdalen demmer opp Junkerdalelva https://www.regobs.no/Registration/231275

Når snøproppen løsner kan de oppdemte vannmassene føre til flom og raskt stigende vannføring i nedre delen av Junkerdalselva og i Saltdalselva nedstrøms samløpet med Junkerdalselva. Vannstandsøkningen vil kunne være mye raskere enn ved vanlig flom. Når snøproppen løsner er uavhengig av været og kan vanskelig forutsees. Den kan også løsne bare delvis slik at vannet kan drenere sakte og at det ikke blir flom. Effekten av vannstandsøkning vil bli mindre nedover Saltdalselva.
Konsekvens Rask økning av vannføring.
Råd Vær forbered på raskt stigende vannføring i Junkerdalselva og Saltdalselva. Det frarådes å oppholde seg langs elva. Aktuell varsel gjelder inntil videre. Hold deg oppdatert om situasjonen.
Betydning av varselnivå Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Dambrudd / jøkulhlaup
Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.0021.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:0021.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).