Flom- og jordskredvarsel

Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, oransje nivå for Hordaland, Sogn og Fjordane og deler av Møre og Romsdal (NVE)

Publisert: Gyldig: til 30.12.2019 06:59 Neste varsel før:

Oppdatert informasjon - .

Varselet for Nordland og deler av Trøndelag og Troms er nedgradert til grønt nivå for mandagen pga. mindre nedbør enn ventet på søndagen. Varselet for Hordaland, Sogn og Fjordane og deler av Møre og Romsdal er nedgradert til gult nivå for mandagen pga. mindre nedbør i værprognoser.

Oppdatert informasjon - .

Les oppdatert status på forsiden av varsom.no om flom og jordskredfare på Vestlandet

Oppdatert informasjon - .

Kommuner nord i Nordland og i Sør-Troms er nå lagt til i varselet pga. mer nedbør i værprognoser.

Oppdatert informasjon - .

Kommuner nord i Nordland og i Sør-Troms er nå fjernet fra varselet pga. mindre nedbør i prognoser.

Type

Jordskred

Det ventes 70-110 mm nedbør fra søndag til mandag morgen, som regn under ca. 1200 moh. Midtre og indre strøk er mest utsatte. Stigende temperaturer og mye vind vil i tillegg føre til stor snøsmelting. Utover mandagen blir det mindre nedbør og kaldere, og skredfaren vil dermed minke. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40 cm snø.

Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.
Fare øker Søndag morgen 29. des. 2019
Fare minker Mandag ettermiddag 30. des. 2019
Høyde 0 - 1200 moh
Konsekvens Mange skredhendelser. Noen kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, vei eller jernbane. Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred: En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng som kan medføre bekkeløpsendring. Sørpeskred: En strøm av vannmettet snø. Denne skredtypen utløses i slakt terreng og følger deretter bekkeløp og bratte skråninger.
Råd Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.
Betydning av varselnivå Alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader. Oransje nivå er det nest høyeste av våre varslingsnivåer.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Regn
Snøsmelting
Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.0021.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:0021.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).