Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Trøndelag NVE

Gyldig for: 2019-09-21. Publisert: . Neste varsel før:

Oppdatert informasjon - .

Det gule varslet for deler av Trøndelag og Nordland er nedgradert til grønt nivå. Alle vassdrag har nå kulminert etter helgas nedbør. Salsvatn i ytre strøk nord i Trøndelag har fremdeles flomvannføring på oransje nivå, men den ventes å synke sakte gjennom søndagen.

Oppdatert informasjon - .

Kommuner i Nordland er nedgradert til grønt nivå pga. mindre nedbør enn ventet. Varslene er nå oppdatert. Se også oppdatert status på https://www.varsom.no/nytt/nyheter-flom-og-jordskred/flom-og-jordskredfare-i-trondelag-og-nordland-oppdatert-status-lordag/

Oppdatert informasjon - .

Oppdatert informasjon - .

Les oppdatert status om flom- og jordskredfare på forsiden av varsom.no

Oppdatert informasjon - .

For deler av området har varslingsnivået blitt nedgradert fra oransje til gult nivå. Flere kommuner i sør har blitt lagt til i det gule varselet.

Oppdatert informasjon - .

Det gjøres en ny vurdering av varslene kl.13.

Oppdatert informasjon - .

Deler av Trøndelag og Nordland. Varsel om flomfare oransje nivå ble lagt ut på feil dag. Det oransje varselet gjelder fredag og lørdag. Grønt varsel torsdag.

Type

Flom

Det kom mye regn fredag og natt til lørdag.

Vannføringen er på gult nivå i flere vassdrag lørdag morgen, men er avtagende i mindre og mellomstore vassdrag. I større vassdrag ventes vannføringen til å holde seg fortsatt på flomnivå. Nidelva er påvirket av regulering og vannføringen vil holde seg høy inntil tappingen av Selbusjøen reduseres. Det ventes lite nedbør i området lørdag.
Fare øker Fredag morgen
Fare minker Søndag ettermiddag
Konsekvens Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i vassdrag med stor vannføring.
Råd Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.
Betydning av varselnivå Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Regn
Snøsmelting

Vannføringsgrafer

Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.00-21.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:00 - 21.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid (Kl. 08 til 08 sommertid). 

Oppdateres: Man-fre før kl 11 og 15.30, og lør-søn før kl 11.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).