Nedgradert: Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Trøndelag NVE

Gyldig for: 2019-09-17. Publisert: . Neste varsel før:

Oppdatert informasjon - .

Rogaland, Hordaland og Trøndelag. Varslene på gult nivå for disse områdene er nedgradert på grunn av mindre nedbør og lavere temperaturer.

Oppdatert informasjon - .

Les oppdatert status på forsiden av varsom.no om flom og jordskredfare på Vestlandet

Oppdatert informasjon - .

Varselet på gult nivå har blitt utvidet til deler av Rogaland og større deler av Trøndelag.

Oppdatert informasjon - .

Les oppdatert status på forsiden av varsom.no om flom og jordskredfare på Vestlandet

Oppdatert informasjon - .

Varselet er oppgradert fra gult til oransje nivå for midtre og indre strøk av Hordaland.

Type

Flom

Det har kommet store nedbørmengder de foregående døgn..

Vannføringen er fortsatt høy og kan i innsjørike vassdrag overstige gult nivå. Vannføringen er avtakende.
Fare minker Tirsdag kveld
Konsekvens Det kan være oversvømmelser lokalt med erosjonsskader og ustabile masser langs elvene.
Råd Hold deg oppdatert om situasjonen, hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.
Betydning av varselnivå Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Regn
Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.00-21.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:00 - 21.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid (Kl. 08 til 08 sommertid). 

Oppdateres: Man-fre før kl 11 og 15.30, og lør-søn før kl 11.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).