Flom- og jordskredvarsel

Varsel om flomfare, gult nivå for Vestlandet, på grunn av kraftig nedbør (NVE)

Publisert: Gyldig: til 29.08.2019 06:59 Neste varsel før:

Oppdatert informasjon - .

Flomvarslet som var utstedt for store deler av Vestlandet er nå nedgradert. Nedbøren er avtagende og vannføringen stort sett synkende de fleste steder.

Type

Flom

Det ventes store nedbørmengder på Vestlandet særlig onsdag kveld/natt til torsdag. Det ventes opp mot 40-60 mm på 3 timer og lokalt opp mot 100 mm på 24 timer. Det er knyttet usikkerhet til hvor den mest intense nedbøren vil treffe. Følg med på værradar.

Det ventes rask vannføringsøkning i små og middels store vassdrag. I utsatte områder som får mest nedbør kan enkelte små og mellomstore vassdrag nå flomvannføring på oransje nivå.
Fare øker Onsdag kveld 28. aug. 2019
Konsekvens Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. Rask økning av vannføring i små og mellomstore vassdrag. Kan føre til stengte veier og bruer. Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer.
Råd Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord, grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold god avstand til elver og bekker med stor vannføring.
Betydning av varselnivå Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Regn
Intens regn (bygenedbør)
Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.0021.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:0021.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).