Flom- og jordskredvarsel

Varsel om flomfare, gult nivå for Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal og Trøndelag (NVE)

Publisert: Gyldig: til 08.06.2019 06:59 Neste varsel før:

Oppdatert informasjon - .

Bygeområdet trekker seg nord-østover. Varslet gjelder nå kun Hedmark og Oppland på Østlandet. I tillegg er enkelte kommuner i Møre og Romsdal og Trøndelag inkludert i varslet på grunn av høy vannføring i blant annet Rauma og Driva.

Type

Flom

Det ventes fortsatt kraftige byger i Hedmark og Oppland, som kan føre til raskt økende vannføring i små vassdrag. På grunn av høye temperaturer og regn ventes det kraftig snøsmelting i fjellområder hvor det fortsatt ligger snø. Det vil kunne føre til flomvannføring på gult nivå i flere vassdrag som drenerer høyfjellet.

Det ventes oversvømmelser og erosjon i bekker og mindre vassdrag, samt oversvømmelser i urbane områder der bygene treffer. I høyfjellet vil snøsmelting og regn øke faren for flomvannføring i små og store vassdrag.
Fare øker Natt til torsdag 6. jun. 2019
Fare minker Lørdag morgen 8. jun. 2019
Høyde 0 - 2500 moh
Konsekvens Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Flomvannføring også i større vassdrag som drenerer høyfjell med snø.
Råd Følg med på værvarsler og værradar. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.
Betydning av varselnivå Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Intens regn (bygenedbør)
Snøsmelting
Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.0021.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:0021.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).