Flom- og jordskredvarsel

Varsel om flomfare, gult nivå for Østlandet og Sørlandet (NVE)

Publisert: Gyldig: til 07.06.2019 06:59 Neste varsel før:

Oppdatert informasjon - .

Bygeområdet trekker seg nord-østover. Varslet gjelder nå kun Hedmark og Oppland på Østlandet. I tillegg er enkelte kommuner i Møre og Romsdal og Trøndelag inkludert i varslet på grunn av høy vannføring i blant annet Rauma og Driva.

Type

Flom

Det er varslet kraftige regnbyger i flere omganger fra tidlig torsdag morgen og utover fredag. Det ventes intensiteter på opptil 30 mm/t der de kraftigste bygene treffer. Det er svært stor usikkerhet knyttet til hvor det kommer mest nedbør.Enkelte steder kan det komme flere byger etter hverandre, og lokalt kan det komme svært mye nedbør på kort tid. Det kan derfor medføre store skader helt lokalt, avhengig av skadepotensialet der bygene treffer. Torsdag ser det ut til at området mellom Oslofjorden og Mjøsa er mest utsatt, men prognosene er forsatt usikre. Pga. høge temperaturer ventes det kraftig snøsmelting i fjellområder som fortsatt har snø. Dette vil forsterke vannføringen i vassdrag som kommer fra slike områder.

Det ventes oversvømmelser og erosjon i bekker og mindre vassdrag, samt oversvømmelser i urbane områder der bygene treffer.
Fare øker Natt til torsdag 6. jun. 2019
Fare minker Lørdag morgen 8. jun. 2019
Høyde 0 - 2500 moh
Konsekvens Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. Rask økning av vannføring i små vassdrag. Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer.
Råd Følg med på værvarsler og værradar. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.
Betydning av varselnivå Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Intens regn (bygenedbør)
Snøsmelting
Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.0021.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:0021.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).