Flom- og jordskredvarsel

Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Oppland, Hedmark og Akershus NVE

Gyldig for: 2019-05-22. Publisert: . Neste varsel før:

Oppdatert informasjon - .

NVE opprettholder varsel om flomfare, gult nivå, som gjelder onsdag for deler av Oppland, Hedmark og Akershus.

Oppdatert informasjon - .

Tirsdag ettermiddag ble østlige deler av Vest-Agder inkludert i varselet som gjelder for tirsdag.

Oppdatert informasjon - .

Tirsdag: Kommuner i Aust-Agder er lagt til varslingsområdet. Onsdag: Varselet gjelder nå for et område lengre øst: Hedmark, Oppland og Akershus.

Type

Flom

Onsdag ventes lokalt kraftige regnbyger. Nedbørmengdene og hvor nedbøren treffer er usikkert.

I områder med kraftig bygenedbør ventes rask vannføringsøkning i små og middels store elver.
Fare øker Onsdag ettermiddag 22. mai. 2019
Fare minker Torsdag morgen 23. mai. 2019
Konsekvens Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, og/eller erosjonsskader der regnbygene treffer. Kan føre til stengte veier og bruer.
Råd Hold deg oppdatert om situasjonen. Følg med på nedbørradar. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.
Betydning av varselnivå Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Intens regn (bygenedbør)
Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.00-21.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:00 - 21.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid (Kl. 08 til 08 sommertid). 

Oppdateres: Man-fre før kl 11 og 15.30, og lør-søn før kl 11.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).