Flom- og jordskredvarsel

Varsel om flomfare, gult nivå for områdene øst for Trondheimsfjorden (NVE)

Publisert: Gyldig: til 04.01.2019 06:59 Neste varsel før:

Oppdatert informasjon - .

Det er lagt noen kommuner til varslingsområdet, mot grensen til Møre og Romsdal.

Type

Flom

Det ventes opp mot 30 - 50 mm nedbør på 24 timer fra torsdag kveld. Nedbøren ventes som regn under 1000-1500 moh. Mildværet vil i tillegg gi noe snøsmelting.

Mye regn vil gi økende vannføring i små og middels store elver. Det ventes også økende vannføring i Namsen, men ikke flomvannføring.
Fare øker Natt til fredag 4. jan. 2019
Fare minker Fredag kveld 4. jan. 2019
Konsekvens Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. Lokale oversvømmelser der elve-/bekkeløp er fylt opp med is.
Råd Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.
Betydning av varselnivå Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Regn
Snøsmelting
Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.0021.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:0021.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).