Flom- og jordskredvarsel

Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for deler av Østlandet, Telemark og Trøndelag (NVE)

Publisert: Gyldig: til 08.05.2018 06:59 Neste varsel før:

Oppdatert informasjon - .

Deler av Østlandet og Telemark. Varselet er nedgradert fra gult til grønn da jordskredfaren antas å være over for denne gang.

Oppdatert informasjon - .

Kommuner i Trøndelag og noe kommuner i Telemark er tatt ut av varselet.

Oppdatert informasjon - .

Les oppdatert status på forsiden av varsom.no om flom og jordskredfare

Oppdatert informasjon - .

Les oppdatert status på forsiden av varsom.no om flom og jordskredfare

Oppdatert informasjon - .

Kommuner i Telemark er lagt til varselet.

Type

Jordskred

Stigende temperaturer vil føre til stor snøsmelting også i høyfjellet opptil 15-30 mm/døgn. Situasjonen med gradvis økende fare for jord-, sørpe- og flomskredfare vil vedvare hele uken.

Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy etter de siste ukene med mye snøsmelting. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget. Dette gjelder blant annet bratte dalfører på Østlandet; eksempelvis Gudbrandsdalen, Begnadalen og Hallingdal. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 30-50 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.
Fare øker Lørdag morgen 5. mai. 2018
Høyde 400 - 2000 moh
Konsekvens Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred: En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng som kan medføre bekkeløpsendring. Sørpeskred: En strøm av vannmettet snø. Denne skredtypen utløses i slakt terreng og deretter følge bekkeløp og bratte skråninger.
Råd Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet skal renne unna. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv.
Betydning av varselnivå Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt. Gult nivå er det laveste av våre varslingsnivåer.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Snøsmelting
Vannmetning (i jord)
Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.0021.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:0021.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).