Flom- og jordskredvarsel

Varsel om flom, oransje nivå, for deler av Vestfold, Telemark og Aust-Agder (NVE)

Publisert: Gyldig: til 25.10.2017 06:59 Neste varsel før:

Type

Flom

Det ventes mye regn i varslingsområdet i dag, tirsdag. 40-75mm for Telemark og Vestfold, 30-50mm for deler av Agder. De største nedbørsmengdene ventes i Telemark og Vestfold, hvor særlig små og mellomstore vassdrag forventes å kunne få oransje nivå. Vassdrag i Aust-Agder med fortsatt stor vannføring etter helgas regnvær kan også få vannføringer på oransje nivå. For øvrige deler ventes det vannføringer på gult nivå.

Vannføringen er veldig følsom for endring i plassering og mengde nedbør.

Oransje nivå er det nest høyeste av våre varslingsnivåer og innebærer at det kan ventes omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.

Anbefalte tiltak: Sikre og flytte verdier (biler, campingvogner, rundballer etc) bort fra utsatte steder, flytte verdier opp fra kjellere, følge med på prognoser (yr.no) og oppdaterte sanntidsdata lenger nede på sida eller på forsida av varsom.no. Det frarådes å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Regn
Vannmetning (i jord)

Vannføringsgrafer

Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.0021.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:0021.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).