Flom- og jordskredvarsel

Varsel om flom, gult nivå, for deler av deler av Agder og Telemark (NVE)

Publisert: Gyldig: til 21.10.2017 06:59 Neste varsel før:

Type

Flom

Fra fredag til søndag ventes mye nedbør i Agder og deler av Telemark. Regnværet starter fredag, mens det meste av nedbøren vil komme lørdag, opp mot 100 mm lokalt. Dette vil føre til økende vannføring i vassdragene. Spesielt utsatt er bekker og mindre elver som reagerer raskt på regnværet. Tettbygde områder er også spesielt utsatt. Fredag er det de kystnære områdene som ventes å få mest nedbør. Lørdag trekker nedbøren lenger inn i landet. For Agder kan det komme opp mot 170mm i løpet av de tre dagene, mens man for store deler av varslingsområdet kan ventes opp mot 70-100mm.

Enkelte vassdrag i Agder kan nå oransje nivå på lørdag, mens for resten av varslingsområdet venter vi flomvannføringer opp mot gult nivå i små og mellomstore elver.

Gult nivå er det laveste av våre varslingsnivåer.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Regn

Vannføringsgrafer

Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.0021.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:0021.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).