Flom- og jordskredvarsel

Varsel om jord- og flaumskredfare, gult nivå for kystnære område i Agder, grunna mykje regn. (NVE)

Publisert: Gyldig: til 21.10.2017 06:59 Neste varsel før:

Type

Jordskred

Det er prognosert litt mindre regn enn tidlegare for i dag, fredag, men framleis opp til 40-70 mm i døgnet. Over dei neste 3 døgna er det venta opp til 100 mm, 200 mm enkelte stader. Varselet ligg i nedre sjikt av gult nivå, og faren for jordskred er venta å auka natt til laurdag. Fredag er det lågtliggande område langs kysten som er mest utsette.
Ver spesielt merksam i områda som vart råka av flaumen tidleg i oktober, der skredmassar og brotkantar framleis kan vera ustabile.
Bratte skråningar, samt bekkar og elveløp med stor vassføring er særleg utsette.
Gult nivå er det lågaste varslingsnivået vårt.
Reinsking av dreneringsvegar og stikkrenner er anbefalt.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Regn
Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.0021.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:0021.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).