Flom- og jordskredvarsel

Varsel om flom, rødt nivå, for sørlige deler av Agder NVE

Gyldig for: 2017-10-01. Publisert: . Neste varsel før:

Type

Flom

Det har regnet mye fra natt til lørdag, og det er fortsatt ventet store nedbørmengder fram til mandag ettermiddag, totalt opp til 120 mm i sørlige deler av Agder, se OBS-varsel fra MET. Vannføringen steig kraftig i flere vassdrag i løpet av lørdag kveld, og vil fortsette stige fram til mandag. Nedbøren som kommer natt til mandag vil opprettholde stor vannføring i vassdragene, og i enkelte vassdrag kan vannføringen øke. Vannføringen kan ligge på rødt nivå i flere vassdrag. Rødt er vårt høyeste varslingsnivå, og kan medføre store skader. For de regulerte vassdragene vil situasjonen variere etter hvor stor lagringskapasitet det er i reguleringsmagasinene. Bl.a. Mandalsvassdraget, Otra, Tovdalsvassdraget og Arendalsvassdraget er utsatt.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Regn
Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.00-21.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:00 - 21.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid (Kl. 08 til 08 sommertid). 

Oppdateres: Man-fre før kl 11 og 15.30, og lør-søn før kl 11.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).