Flom- og jordskredvarsel

Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for Agder og Telemark, grunnet mye regn (NVE)

Publisert: Gyldig: til 01.10.2017 06:59 Neste varsel før:

Oppdatert informasjon - .

Agder er nedgradert fra gult til grønt nivå. Det betyr generelt trygge forhold. Etter en større flomhendelse vil det, frem til vannstanden igjen er normal, likevel kunne forekomme utglidninger lokalt langs vassdrag i flomområdene.

Type

Jordskred

Det ventes mye regn lørdag og fram til mandag morgen, opp mot 150-200 mm i Agder og opp mot 100 mm i Telemark. Mest regn ventes på lørdag, opp mot 100 mm i Agder. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken øker.

I vassdrag med stor vannføring kan det føre til erosjon av jordmasser ved foten av skråninger, og mindre utglidinger. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Regn
Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.0021.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:0021.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).