Nedgradert for Nordland og Nord-Trøndelag: Varsel om flom, gult nivå, for vassdrag i Troms, Nordland og Nord-Trøndelag på grunn av snøsmelting NVE

Gyldig for: 2017-06-12. Publisert: . Neste varsel før:

Oppdatert informasjon - .

Finnmark: Vannføringen er nå avtagende i de fleste vassdragene og flomfaren ventes å være over i denne omgang.

Oppdatert informasjon - .

Gjelder Nordland og Nord-Trøndelag: De aller fleste steder steder ble flomtoppen lørdag kveld og natt til søndag mindre enn tidligere i uken. Per nå, søndag kl 11, er det ikke flomvannføringer i vassdragene i Nordland og Nord-Trøndelag og flomfaren i disse områdene ventes å være over i denne omgang.

Oppdatert informasjon - .

Varselet er nedjustert da våre oppdaterte prognoser tilsier at det trolig ikke lenger er fare for flom på oransje nivå.

Type

Flom

Kaldere vær vil føre til at snøsmeltingen avtar mange steder, spesielt i vassdrag som drenerer indre og høyereliggende deler av området. Vannføringen vil være avtagende de fleste steder og faren for flom vil være redusert.
Situasjonen er svært følsom for endringer i lufttemperaturen. Følg oppdaterte varsler på varsom.no søndag kl 11.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Snøsmelting
Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.00-21.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:00 - 21.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid (Kl. 08 til 08 sommertid). 

Oppdateres: Man-fre før kl 11 og 15.30, og lør-søn før kl 11.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).