Eksempel på scenarier pr. 14. april 2021

Beregninger basert på dagens snømengder og historisk vær for perioden 1958-2020 viser at det er stor variasjon når det gjelder hvor stor årets vårflom kan bli. Dette er her illustrert med eksempel for Losna i Gudbrandsdalslågen (Innlandet fylke) og Målselvfossen (Troms), som viser hvordan årets flom vil bli, gitt det samme været framover som det har vært hvert av de siste 63 årene.

Grafene er representative for alle områder hvor vårflom er et årlig fenomen. Begge viser at det er stor variasjonsbredde for hvor stor vårflommen kan bli. Det er også store variasjoner når det gjelder tidspunktet for flomtoppen.

I begge figurene er året som ville gitt den største (mørk blå) og den minste (lys blå) flommen markert. Hvilke år dette er varierer fra landsdel til landsdel og fra vassdrag til vassdrag.

Hensikten med figurene er å vise at det på tidspunktet disse beregningene er utført, er stor variasjon i hva vi vet om størrelsen på årets vårflom, selv med samme utgangspunkt når det gjelder snømengder. Og den variasjonen er det altså været fra nå av og i ukene framover som er årsak til.

 

Eksempel: Losna i Gudbrandsdalslågen, Innlandet fylke

Hvis vi får samme været som i 2011 (mørk blå graf) kan vi her få en vårflom på rødt nivå i midten av juni. Får vi derimot et vær som i 1998 (lys blå graf) får vi en liten vårflom, langt under gult nivå. Hvis vi får været som i fem av de 63 årene, det vil si i 8%, kan vi få en vårflom på oransje nivå. Det betyr at det er mindre sannsynlighet enn normalt for en stor vårflom.

Det er stor sannsynlighet for at årets vårflom vil ligge innenfor den variasjonsbredden vi ser i denne figuren, men vi kan ikke utelukke at den kan bli større – eller mindre. Det er det været framover som avgjør.

Eksempel: Målselvfossen i Troms

Hvis vi får samme været som i 1993 (mørk blå graf) kan vi her få en vårflom på rødt nivå i begynnelsen av juli. Får vi derimot et vær som 10 år tidligere, i 1975 (lys blå graf) får vi en liten vårflom, langt under gult nivå. Hvis vi får været som i 15 av de 63 årene, det vil si ca 25%, kan vi få en vårflom på oransje nivå. Det betyr at sannsynligheten for stor vårflom er litt større enn normalt.

Det er stor sannsynlighet for at årets vårflom vil ligge innenfor den variasjonsbredden vi ser i denne figuren, men vi kan ikke utelukke at den kan bli større – eller mindre. Det er det været framover som avgjør.