Registrer vann- og jordobservasjoner (denne siden er under utvikling)

På den nye Regobs-nettsiden er jord og vann samlet, og informasjon fra begge vises når du gjør en registrering.

Filmer om bruk av regObs for vann og jord