Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye snø, gult nivå for Finnmark MET

Gyldig fra: 20.09.2019 09:00. Publisert: 20.09.2019 09:55
Gyldig til: 23.09.2019 00:00.

Varseltype

Snø

Fra fredag og gjennom helgen ventes bygevær. Over ca. 200-400 meter kommer nedbøren som snø, lavest snøgrense om natta, til sammen rundt 5-10 cm. Mulighet for lokal nattefrost i lavlandet.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 20.09.2019 09:00:00
23.09.2019 00:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%