Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige regnbyger, gult nivå for Østlandet MET

Gyldig fra: 10.09.2019 06:00. Publisert: 09.09.2019 20:19
Gyldig til: 10.09.2019 13:00.

Varseltype

Styrtregn

Tirsdag morgen og formiddag ventes lokalt kraftige regnbyger, omkring 20 millimeter per time. Kan hende med torden.

Samordnet varsel utarbeidet av MET i samråd med NVE
Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 10.09.2019 06:00:00
10.09.2019 13:00:00
Konsekvens Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart