Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige regnbyger, gult nivå for Telemark og Agder MET

Gyldig fra: 11.06.2019 20:00. Publisert: 11.06.2019 12:56
Gyldig til: 13.06.2019 02:00.

Varseltype

Styrtregn

Fra tirsdag kveld er det fare for lokalt mye nedbør i nedre deler av fylkene og i kystnære strøk. Frem til onsdag kveld kan det komme 60-80 mm. I den mest intense perioden fra tirsdag kveld til onsdag morgen kan det komme 30-40 mm/3 timer.

Samordnet varsel utarbeidet av MET i samråd med NVE
Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 11.06.2019 20:00:00
13.06.2019 02:00:00
Konsekvens Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart