Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige regnbyger, gult nivå for Oppland og Hedmark MET

Gyldig fra: 07.06.2019 07:00. Publisert: 06.06.2019 20:25
Gyldig til: 08.06.2019 00:00.

Varseltype

Styrtregn

Fra fredag morgen lokalt kraftige regn- eller tordenbyger, omkring 10-20 mm/1t.

Samordnet varsel utarbeidet av MET i samråd med NVE
Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 07.06.2019 07:00:00
08.06.2019 00:00:00
Konsekvens Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart