Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige regnbyger, gult nivå for Agder MET

Gyldig fra: 06.06.2019 02:00. Publisert: 06.06.2019 09:52
Gyldig til: 07.06.2019 05:00.

Varseltype

Styrtregn

Torsdag og natt til fredag ventes lokalt kraftige byger med torden. Lokalt kan det komme 15-20mm/1t.

Samordnet varsel utarbeidet av MET i samråd med NVE
Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 06.06.2019 02:00:00
07.06.2019 05:00:00
Konsekvens Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart