Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige regnbyger i Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark MET

Gyldig fra: 22.05.2019 11:00. Publisert: 21.05.2019 13:27
Gyldig til: 22.05.2019 23:00.

Varseltype

Styrtregn

Lokalt kan det forekomme kraftige regnbyger, 10-25 mm/t 20-40 mm/6t. I Akershus berøres vesentlig østlige del.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 22.05.2019 11:00:00
Konsekvens Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%