Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare, gult nivå for Sogn og Fjordane MET

Gyldig fra: 19.05.2019 09:00. Publisert: 19.05.2019 09:07
Gyldig til: 23.05.2019 00:00.

Varseltype

Skogbrannfare

Det er lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 19.05.2019 09:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart