Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye snø, gult nivå for Trøndelag MET

Gyldig fra: 11.05.2019 14:00. Publisert: 09.05.2019 11:34
Gyldig til: 12.05.2019 17:00.

Varseltype

Snø

Fra lørdag ettermiddag er det ventet snø eller sludd over 100-300 m. Dette kan i perioder gi lokalt vanskelige kjøreforhold. Nedbørmengdene avtar søndag ettermiddag og kveld.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 11.05.2019 14:00:00
12.05.2019 17:00:00
Konsekvens Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart