Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare, gult nivå for Sogn og Fjordane MET

Gyldig fra: 27.04.2019 00:00. Publisert: 30.04.2019 12:41
Gyldig til: 01.05.2019 23:00.

Varseltype

Skogbrannfare

Lokal gras- og lyngbrannfare i område utan snødekke inntil det kjem nedbør av betydning.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 27.04.2019 00:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%