Varsel fra Meteorologisk Institutt

Stor skogbrannfare, oransje nivå for Vestlandet sør for Stad MET

Gyldig fra: 24.04.2019 02:00. Publisert: 25.04.2019 11:49
Gyldig til: 27.04.2019 00:00.

Varseltype

Skogbrannfare

Lokalt stor gras- og lyngbrannfare i område utan snødekke inntil det kjem nedbør av betydning.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 24.04.2019 02:00:00
27.04.2019 00:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt.
Råd Vær svært forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Alvorlig situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%