Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare, gult nivå for Helgeland MET

Gyldig fra: 26.04.2019 09:00. Publisert: 25.04.2019 11:14
Gyldig til: 30.04.2019 20:00.

Varseltype

Skogbrannfare

Lokalt fare for gress- og lyngbrann i snøfrie områder.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 26.04.2019 09:00:00
30.04.2019 20:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart