Varsel fra Meteorologisk Institutt

Gale, gult nivå for Stoett - Melbu MET

Gyldig fra: 23.02.2019 11:00. Publisert: 23.02.2019 10:50
Gyldig til: 24.02.2019 12:00.

Varseltype

Gale

From Saturday afternoon southwest near gale force 7, from early Saturday morning occasionally gale force 8.

Avsender MET Norway
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 23.02.2019 11:00:00
Konsekvens If the engine stops you can float towards land. Sea heaps up. Some foam from breaking waves is blown into streaks along wind direction. Moderate amounts of airborne spray.
Råd It is not recommended to be at sea in a small boat.
Betydning av varslingsnivå Challenging situation
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart