Varsel fra Meteorologisk Institutt

Gale i Area from Storegga-Haltenbank to Greenwich Meridian MET

Gyldig fra: 19.02.2019 07:00. Publisert: 18.02.2019 20:13
Gyldig til: 19.02.2019 16:00.

Varseltype

Gale

Tuesday morning increasing north gale force 8, late in the afternoon decreasing.

Avsender MET Norway
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 19.02.2019 07:00:00
19.02.2019 16:00:00
Konsekvens Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Well-marked streaks of foam are blown along wind direction. Considerable airborne spray.
Råd It is not recommended to be at sea in a small boat.
Betydning av varslingsnivå Challenging situation
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart