Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye regn, gult nivå for Troms MET

Gyldig fra: 14.02.2019 07:00. Publisert: 13.02.2019 13:50
Gyldig til: 15.02.2019 07:00.

Varseltype

Regn

Fra torsdag morgen til fredag morgen ventes lokalt mye nedbør, først som snø, senere regn under 700 m. Det kan komme opptil 80 mm på 24 timer.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 14.02.2019 07:00:00
15.02.2019 07:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart