Varsel fra Meteorologisk Institutt

Polart lavtrykk, gult nivå for Lofoten og Vesterålen MET

Gyldig fra: 12.02.2019 00:00. Publisert: 11.02.2019 09:54
Gyldig til: 12.02.2019 09:00.

Varseltype

Polare lavtrykk

Et polart lavtrykk ligger nå nord i Norskehavet. Lavtrykket ventes å treffe Lofoten og Vesterålen natt til tirsdag. Det ventes opp i nordvestlig liten storm 22 m/s med tette snøbyger og snøfokk. Det polare lavtrykket svekkes tirsdag morgen.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 12.02.2019 00:00:00
12.02.2019 09:00:00
Konsekvens Raske endringer i vindstyrke og retning. Vanskelig framkommelighet på grunn av snø, snøfokk og redusert sikt. Noe forsinkelser.
Råd Vær oppmerksom på raske endringer i været.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart