Varsel fra Meteorologisk Institutt

Ekstremt høy vannstand, rødt nivå for Rogaland, Sunnhordland og Hardanger MET Ekstremværet Didrik

Gyldig fra: 15.01.2020 01:00. Publisert: 14.01.2020 09:42
Gyldig til: 15.01.2020 07:00.

Varseltype

Vannstand langs kysten og i fjordene

På strekningen Åna-Sira til Austevoll ventes ekstremt høy vannstand natt til onsdag, estimert til 80-90 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er ventet å være på det høyeste mellom klokken 02 og 03. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva.no

Navn Didrik
Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 15.01.2020 01:00:00
15.01.2020 07:00:00
Konsekvens Oversvømmelser mange steder og fare for større ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen.
Råd Vurder å ta båten opp på land og sikre løse gjenstander inne i naust og i strandsonen.
Betydning av varslingsnivå Ekstrem situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart