Varsel fra Meteorologisk Institutt

Svært høy vannstand, oransje nivå for Vestlandet sør for Stad MET

Gyldig fra: 15.01.2020 00:00. Publisert: 13.01.2020 10:01
Gyldig til: 15.01.2020 16:00.

Varseltype

Vannstand langs kysten og i fjordene

Varsel for strekningen Åna Sira til Stad: Onsdag er det ventet svært høy vannstand, estimert til 65-80 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er ventet å være på det høyeste natt til onsdag mellom klokken 01 og 03 og onsdag ettermiddag mellom klokken 13 og 15. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva.no

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 15.01.2020 00:00:00
15.01.2020 16:00:00
Konsekvens Oversvømmelser flere steder og fare for moderate ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen.
Råd Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander inne i naust og i strandsonen.
Betydning av varslingsnivå Alvorlig situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart