Varsel fra Meteorologisk Institutt

Svært høy vannstand, oransje nivå for Møre og Romsdal MET

Gyldig fra: 15.01.2020 12:00. Publisert: 12.01.2020 13:47
Gyldig til: 15.01.2020 16:00.

Varseltype

Vannstand langs kysten og i fjordene

Varsel for strekningen Stad til Frøya: Onsdag ettermiddag er det ventet høy vannstand, estimert til 65-75 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er ventet å være på det høyeste mellom klokken 13 og 15. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva.no

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 15.01.2020 12:00:00
15.01.2020 16:00:00
Konsekvens Oversvømmelser flere steder og fare for moderate ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen.
Råd Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander inne i naust og i strandsonen.
Betydning av varslingsnivå Alvorlig situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart