Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mulighet for svært kraftige vindkast, gult nivå for Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Helgeland, Saltfjellet, Salten, Ofoten og Lofoten MET

Gyldig fra: 03.01.2020 16:00. Publisert: 01.01.2020 13:03
Gyldig til: 04.01.2020 03:00.

Varseltype

Vindkast

Utpå dagen fredag er et stormsenter ventet inn mot kysten et sted mellom Trondheim og Lofoten. Vinden er ventet å øke til sørvest full storm på kysten, og natt til lørdag dreiende nordvest. I forbindelse med stormsenteret ventes vindkast opp mot 35 m/s innover land.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 03.01.2020 16:00:00
04.01.2020 03:00:00
Konsekvens Gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over. Broer kan bli stengt. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen.
Råd Fest alle løse gjenstander. Unngå ferdsel på utsatte steder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Mulighet for < 50%
Oversiktskart