Varsel fra Meteorologisk Institutt

Svært mye regn, oransje nivå for Helgeland og Saltfjellet MET

Gyldig fra: 31.12.2019 22:00. Publisert: 31.12.2019 11:34
Gyldig til: 03.01.2020 07:00.

Varseltype

Regn

Fra tirsdag kveld til fredag morgen er det ventet mye nedbør. Lokalt kan det komme over 150-200 millimeter i løpet av en 48 til 60 timers periode.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 31.12.2019 22:00:00
03.01.2020 07:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Alvorlig situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart