Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare, gult nivå for Østlandet MET

Gyldig fra: 16.07.2019 10:00. Publisert: 16.07.2019 10:37
Gyldig til: 21.07.2019 00:00.

Varseltype

Skogbrannfare

Lokalt stor skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 16.07.2019 10:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart