Varsel fra Meteorologisk Institutt

Svært høy vannstand, oransje nivå for Vestlandet sør for Stad MET

Gyldig fra: 10.02.2020 11:00. Publisert: 07.02.2020 13:30
Gyldig til: 10.02.2020 14:00.

Varseltype

Vannstand langs kysten og i fjordene

Varsel for strekningen Åna Sira til Stad: Mandag sent formiddag og tidlig ettermiddag er det ventet svært høy vannstand, estimert 60 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva.no

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/nyhetsarkiv/oransje-farevarsel-for-vannstand
Faren øker fra 10.02.2020 11:00:00
Konsekvens Oversvømmelser flere steder og fare for moderate ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen.
Råd Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander inne i naust og i strandsonen.
Betydning av varslingsnivå Alvorlig situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart