Varsel fra Meteorologisk Institutt

Svært høy vannstand, oransje nivå for Helgeland, Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen, Sør-Troms og Nord-Troms MET

Gyldig fra: 10.02.2020 11:00. Publisert: 07.02.2020 12:22
Gyldig til: 11.02.2020 20:00.

Varseltype

Vannstand langs kysten og i fjordene

Varsel for strekningen Rørvik til Loppa: Mandag ettermiddag til tirsdag kveld er det ventet svært høy vannstand, estimert 60-70 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er ventet å være på det høyeste omkring 12-15 om ettermiddagen og kl 00-03 om natten. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva.no

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 10.02.2020 11:00:00
11.02.2020 20:00:00
Konsekvens Oversvømmelser flere steder og fare for moderate ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen.
Råd Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander inne i naust og i strandsonen.
Betydning av varslingsnivå Alvorlig situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart