Varsel fra Meteorologisk Institutt

Polart lavtrykk, gult nivå for Saltfjellet, Salten, Lofoten, Ofoten, Vesterålen, Troms, Ytre Vestfjorden, Røstbanken, Vesterålsbankene og Bankene utenfor Troms MET

Gyldig fra: 04.02.2020 01:00. Publisert: 04.02.2020 09:13
Gyldig til: 04.02.2020 21:00.

Varseltype

Polart lavtrykk

Tirsdag morgen befinner et polart lavtrykk seg på 69 grader nord og 9 grader øst. Tirsdag ettermiddag vil lavtrykket treffe nordlige deler av Nordland og Troms, samt bankene utenfor Troms og Vesterålsbanken. Det kan blåse kortvarig nordvestlig full storm 25 m/s på kysten. I forkant av lavtrykket kan det blåse sørvestlig liten til full storm 25 m/s inn Vestfjorden. Lavtrykket ventes å svekkes utover tirsdag kveld.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 04.02.2020 01:00:00
04.02.2020 21:00:00
Konsekvens Rask endring i vindstyrke og retning. Det kan være vanskelig fremkommelighet på grunn av snø, snøfokk og redusert sikt. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet kraftig snøfall i kombinasjon med vind. Strømforsyningen kan bli påvirket.
Råd Vær oppmerksom på raske endringer i været. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Vurder om reisen er nødvendig. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart