Varsel fra Meteorologisk Institutt

Svært høy vannstand, oransje nivå for Agder, Telemark og Vestfold MET

Gyldig fra: 15.01.2020 00:00. Publisert: 12.01.2020 13:31
Gyldig til: 15.01.2020 07:00.

Varseltype

Vannstand langs kysten og i fjordene

Varsel for strekningen Sandefjord til Åna Sira: Natt til onsdag er det ventet høy vannstand, estimert til 90-105 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva.no

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 15.01.2020 00:00:00
15.01.2020 07:00:00
Konsekvens Oversvømmelser flere steder og fare for moderate ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen.
Råd Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander inne i naust og i strandsonen.
Betydning av varslingsnivå Alvorlig situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart