Varsel fra Meteorologisk Institutt

Høy vannstand, gult nivå for Vestlandet sør for Stad MET

Gyldig fra: 11.12.2019 22:00. Publisert: 10.12.2019 12:58
Gyldig til: 12.12.2019 03:00.

Varseltype

Vannstand langs kysten og i fjordene

Onsdag kveld er det venta høg vannstand, estimert til 50-60 cm over det som er oppgitt i tidevannstabellane. Vannstanden er venta på sitt høgaste mellom kl. 22 og midnatt. Meir informasjon om tidevatn og vannstand på sehavniva.no

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 11.12.2019 22:00:00
12.12.2019 03:00:00
Konsekvens Lokale oversvømmelser og fare for små ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen.
Råd Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsonen. Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander nederst i strandsonen.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart