Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftig snøfokk, gult nivå for Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark MET

Gyldig fra: 12.11.2019 01:00. Publisert: 12.11.2019 13:53
Gyldig til: 13.11.2019 10:00.

Varseltype

Snøfokk

Tirsdag kveld til onsdag morgen ventes snøfokk på utsatte steder i fjellet og lavlandet pga. kuling fra søraust.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 12.11.2019 01:00:00
Konsekvens Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Sjekk veimeldinger (175.no).
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart