Varsel fra Meteorologisk Institutt

Is, gult nivå for Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud MET

Gyldig fra: 12.11.2019 06:00. Publisert: 11.11.2019 11:27
Gyldig til: 13.11.2019 00:00.

Varseltype

Is

Tirsdag ventes lokalt is i lavereliggende områder, på grunn av regn som fryser på bakken og overgang til mildvær.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 12.11.2019 06:00:00
13.11.2019 00:00:00
Konsekvens Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Transporttjenester kan bli påvirket.
Råd Vær ekstra oppmerksom; isen kan være vanskelig å se. Vurder bruk av brodder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Sjekk veimeldinger (175.no).
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart