Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye snø, gult nivå for Telemark og Agder MET

Gyldig fra: 02.11.2019 15:00. Publisert: 01.11.2019 10:28
Gyldig til: 03.11.2019 19:00.

Varseltype

Snø

Fra lørdag ettermiddag periodevis snø. Nedbør som sludd og regn i kystnære strøk.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 02.11.2019 15:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart